جدول روزهای حضور کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر (در ایام همه گیری کووید-۱۹)

تعداد بازدید:۱۲۷۲

 

بنام خدا

روزهای حضور اعضای دانشکده برق و کامپیوتر – حضور شیفتی در تیر ماه ۱۴۰۰

ساعت کاری 7:00 الی:13:00

نام و نام خانوادگی وسمت اداری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

داخلی

آقای دکتر محمد میرزائی
سرپرست دانشکده

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

۵۸۰۰

آقای  دکترعادل محمدی
معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی

حضور

حضور

حضور 

حضور

 

۵۸۰۲

آموزش

آقای رستم  میری
مدیر امور آموزشی

حضور 

 

حضور

 

حضور

۰۰۵۵

خانم کشوادی
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر- پیوسته

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۵۱۵

خانم فاضل مجلسی
کارشناس گروه مهندسی برق - رباتیک و

کارشناس گروه مهندسی پزشکی

حضور

حضور

حضور 

حضور

حضور 

۵۵۱۴

خانم محمدخانی
مسئول امتحانات

حضور

حضور

حضور 

حضور

حضور 

۵۵۳۰

خانم حمیدی
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر - ناپیوسته و

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) و فناوری اطلاعات

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۵۱۱

آقای حسینی روشن
مسئول تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

 

حضور

 

۵۵۲۱

خانم دانشور
کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۵۱۲

خانم عسکری
کارشناس فارغ التحصیلان

حضور

 

 

حضور

حضور 

۵۷۰۱

آقای جمال حسینی
 
مسول اتاق اساتید

حضور 

 

حضور

 

حضور

9200

خانم حسینی
مسئول خدمات کامپیوتر

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۵۴۰

خانم یکتا تابش

 مسول برنامه ریزی

حضور

حضور

 

حضور

 

۵۵۵۰

نام و نام خانوادگی وسمت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

داخلی

پژوهش

خانم نیکو
 مسئول پژوهش

حضور

 

حضور

حضور

 

۵۶۰۰

آقای آقاجانزاده
کارشناس پژوهش

 

حضور

 

حضور

حضور

۵۶۰۲

خانم صادقی
مسئول سایت

حضور 

حضور 

 

حضور 

 

۵۶۰۴

خانم میرحسینی
کارشناس کتابخانه

حضور

 

 

حضور

حضور

۴۶۰۴

امور دانشجویی و فرهنگی و نظام وظیفه

خانم شرف بیانی
مسئول امور دانشجویی

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۷۰۰

خانم زمان
کارشناس فرهنگی

 

حضور

حضور

 

حضور

۵۷۰۲

آقای محاربی
مسئول نظام وظیفه

حضور

 

حضور

 

حضور

۴۷۰۲

امور اداری

آقای دلاوری
رئیس اداره امور پشتیبانی

 

حضور

 

حضور

حضور

۵۱۰۰

آقای شیرین پور
مسئول دبیرخانه

 

حضور

 

حضور

حضور

۴۱۰۲

خانم فلاح
کارشناس امور مالی

حضور

 

حضور

 

حضور

۴۴۰۱

آقای گل آرا
مسئول دفتر ریاست دانشکده

 

حضور

 

حضور

حضور

۵۸۰۱

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰