سرفصل دروس مهندسی کامپیوتر

تعداد بازدید:۳۱۶۰

 

* مقطع کارشناسی:

- کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار (اینجا)

- کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش سخت افزار (اینجا)

- کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش فناوری اطلاعات (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر (اینجا)

 

 

* مقطع تحصیلات تکمیلی:

- مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ارشد - نرم افزار (اینجا)

- مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ارشد - معماری سیستم های کامپیوتری (اینجا)

- مهندسی کامپیوتر - کارشناسی ارشد - هوش مصنوعی و رباتیکز (اینجا)

 

- مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری (اینجا)

 

- مهندسی کامپیوتر - دکتری تخصصی - نرم افزار (اینجا)

- مهندسی کامپیوتر - دکتری تخصصی - معماری سیستم های کامپیوتری (اینجا)

- مهندسی کامپیوتر - دکتری تخصصی - هوش مصنوعی و رباتیکز (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰