کارشناسی - بیوالکتریک

تعداد بازدید:۹۶۵

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی پزشکی - گرایش بیوالکتریک (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰