کارشناسی - کنترل

تعداد بازدید:۵۷۴

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰