کارشناسی - الکترونیک

تعداد بازدید:۶۸۲

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره (اینجا)

- برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰