مدیران گروه

تعداد بازدید:۱۵۷۱

مدیر گروه مهندسی برق، رباتیک، مکاترونیک و مهندسی پزشکی (کلیه مقاطع)

دکتر سارا لالی

تخصص : مهندسی برق- الکترونیک قدرت

پست الکترونیکی :  s.laali@yahoo.com

تلفن دفتر گروه: 77009800-021   داخلی : 5309

روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه

 

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (مقطع تحصیلات تکمیلی)

دکتر سام جبه داری

تخصص : مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

شماره واتساپ: 09382914735

تلفن دفتر گروه: 77009800-021   داخلی : 5303

روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه

 

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (مقطع کارشناسی) و مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه مقاطع)

دکتر سروش مبشری

تخصص: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

پست الکترونیکی : s_mobasheri@iau-tnb.ac.ir

تلفن دفتر گروه: 77009800-021   داخلی : 5305

روزهای حضور: دوشنبه

 

 

مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دکتر رحمان علی محمدزاده

تخصص : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

پست الکترونیکی : stg.tnb.iau@gmail.com

تلفن دفتر گروه: 77009800-021   داخلی : 5308

روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۹