مسئولین و کارکنان دانشکده برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۸۶۳۸

 

 به نام خدا

راهنمای دانشکده برق و کامپیوتر

تلفن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال : 77009800-021

روزها و ساعت های حضور مسئولین، مدیران و کارکنان محترم دانشکده برق و کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشکده

روزهای حضور (غیر ایام کرونا)

داخلی

ساعت حضور

۱

آقای دکتر میرزائی

سرپرست دانشکده 

از شنبه تا چهارشنبه

5800

(۸-۱۳:۳۰)

۲

آقای دکتر محمدی

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

از شنبه تا چهارشنبه

5802

(۸-۱۳:۳۰)

۳

-

معاونت پژوهش و فناوری

از شنبه تا چهارشنبه

5803

(۸-۱۲)

۴

آقای دکتر جبه داری

مدیر گروه کامپیوتر (ارشد و دکتری)

از شنبه تا چهارشنبه

5303

(۹:۳۰-۱۲:۳۰)

۵

خانم دکتر لالی

مدیر گروه مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مکاترونیک و رباتیک

از شنبه تا چهارشنبه

5309

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

۶

آقای دکتر مبشری

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (کارشناسی)

و مهندسی فناوری اطلاعات

از شنبه تا چهارشنبه

5305

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

۷

آقای دکتر علی­ محمدزاده

مدیر گروه نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

از شنبه تا چهارشنبه

5308

(۹:۳۰-۱۳:۳۰)

8

آقای رستم  میری

مدیر آموزش

از شنبه تا چهارشنبه

5500

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

9

 آقای حسینی روشن

مسئول تحصیلات تکمیلی

از شنبه تا چهارشنبه

5521

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

10

-

کارشناس تحصیلات تکمیلی

از شنبه تا چهارشنبه

5512

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

11

خانم تابش

مسئول برنامه ریزی

از شنبه تا چهارشنبه

5550

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

12

خانم حسینی

مسئول خدمات کامپیوتر

از شنبه تا چهارشنبه

5540

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

13

خانم عسکری

فارغ التحصیلان

از شنبه تا چهارشنبه

5701

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

14

خانم حمیدی

کارشناس آموزش

از شنبه تا چهارشنبه

5511

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

15

-

کارشناس آموزش

از شنبه تا چهارشنبه

5513

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

16

خانم کشوادی

کارشناس آموزش

از شنبه تا چهارشنبه

5515

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

17

خانم فاضل مجلسی

کارشناس آموزش

از شنبه تا چهارشنبه

5514

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

18

 

کارشناس آموزشی

از شنبه تا چهارشنبه

5500

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

19

آقای جمال حسینی

اتاق اساتید

از شنبه تا چهارشنبه

5200

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

20

خانم محمدخانی

مسئول امتحانات

از شنبه تا چهارشنبه

5530

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

21

خانم شرف بیانی

مسئول امور دانشجویی

از شنبه تا چهارشنبه

5700

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

22

خانم نیکو

مسئول امور پژوهشی و فناوری

از شنبه تا چهارشنبه

5600

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

23

-

مسئول کتابخانه

ر.ک. به سرکار خانم نیکو

5600

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

24

آقای دلاوری

مدیر داخلی

از شنبه تا چهارشنبه

5100

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

25

آقای گل آرا

مسئول دفتر ریاست

از شنبه تا چهارشنبه

5801

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

26

آقای شیرین پور

دبیرخانه

از شنبه تا چهارشنبه

4102

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

27

خانم فلاح

امور مالی

از شنبه تا چهارشنبه

4401

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

28

آقای محاربی

مشمولین

از شنبه تا چهارشنبه

4702

(7:۳۰-۱۳:۳۰)

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰