کارشناسی – نرم افزار

تعداد بازدید:۳۲۷۱

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰