کارشناسی رباتیک

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی رباتیک (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی (اینجا)