سرفصل دروس مهندسی برق

تعداد بازدید:۴۰۷۹

 

* مقطع کارشناسی:

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک (اینجا)

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت (اینجا)

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش مخابرات (اینجا)

- سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل (اینجا)

- لیست دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی برق (اینجا)

 

 

* مقطع تحصیلات تکمیلی:

 

- گرایش الکترونیک:

- مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال (اینجا)

- مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک (اینجا)

- مهندسی برق - افزاره های میکرو الکترونیک و نانو الکترونیک (اینجا)

 

- گرایش قدرت:

- مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی (اینجا)

- مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی (اینجا)

- مهندسی برق - سیستم های قدرت (اینجا)

 

- گرایش مخابرات:

- مهندسی برق - مخابرات سیستم (اینجا)

- مهندسی برق - شبکه های مخابراتی (اینجا)

- مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری (اینجا)

 

- گرایش کنترل:

- مهندسی برق - کنترل (اینجا)

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰