Ideation Quiz

مسابقه ایده پردازی در حوزه چالش های کرونا و پس از کرونا
 • محورهای مسابقه: • رونق بخشی به مشاغل موجود و جلوگیری از آسیب پذیری آن ها • ارائه راهکارهایی برای افزایش کیفیت آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان
  0
 • 1
 • انتخاب سطح شرکت کننده:*فقط یکی انتخاب کنید
  استاد
  کارمند
  دانشجو
  2
 • نام:*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی:*نام کامل
  4
 • نام پدر*نام کامل
  5
 • کدملی:*کدملی 10 رقمی
  6
 • جنسیت:*فقط یکی انتخاب کنید
  خانم
  آقا
  7
 • شماره تماس:*تلفن همراه
  8
 • شماره دانشجویی:*(در صورت دانشجو بودن)
  9
 • ایده شما:*(حداکثر 500 کارکتر)
  10
 • فایل ارسالی شما:*(در صورت نیاز) آپلود فایل
   11