اطلاعیه ها و برنامه ها

اطلاعیه ها و برنامه ها
عنوان تاریخ درج   

مدارک  لازم  برای اخذ کد  پروپوزال پیشنهادی

 پایان  نامه  کارشناسی ارشد

اسفند 94
اطلاعیه دفاع اصفند 94

نشریات نامعتبر خارجی اصفند 94
فرم ب اصفند 94
فرم مجوز دفاع از پایان نامه اسفند 94
فرم سمینار اسفند 94
فرم پیشنهاد تحقیق (پروپازال) اسفند 94
پرسشنامه ارزشیابی پایان نامه اسفند 94
خلاصه مقررات آموزشی اسفند 94
برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته برق اسفند 94