اطلاعیه ها و برنامه های گروه

اطلاعیه شماره1: دانشجویان محترم گروه دکتری کامپیوتر گرایش های نرم افزار، معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی ... (ادامه مطلب)