فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها و آئین نامه های کارشناسی ارشد نرم افزار

عنوان

تاریخ درج

 

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم پروپوزال)

شهریور 94

فرم اطلاعاتی پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی (فرم ب)

شهریور 94

فرم سمینار یک/دو

شهریور 94

پرسشنامه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتر

شهریور 94

خلاصه مقررات آموزشی

شهریور 94

فرم مراحل مربوط به صدور مجوز دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مرداد 94

آئین نامه نگارش پایان نامه

مرداد 94