برد امور کلاس ها

  • کلاسهای سرکار خانم دکتر سپیده آدابی و خانم دکتر سحر آدابی امروز یکشنبه 19 آبان ماه برگزار نمی گردد.

  • کلاسهای آقای دکتر تیموری در تاریخ 13 آبان برگزار نمی گردد.

  • کلاسهای سرکار خانم نوریان فردا 14 آبان ماه تشکیل نمی گردد.

  • کلاسهای تربیت بدنی از شنبه تا دوشنبه(11 الی 13 آبان) برگزار نمی گردد.

  • کلاسهای دکتر اردلان در تاریخ 12 آبان ماه از ساعت 13 الی 19:30 برگزار نمی گردد.

  • کلاسهای دکتر مبشری در تاریخ 21 مهرماه برگزار نمی شوند.