رئیس و معاونین دانشکده برق و کامپیوتر

 

 

«سرپرست دانشکده»

دکتر محمد میرزائی

تخصص : مهندسی برق

گرایش الکترونیک دیجیتال

پست الکترونیکی :  

 m.mirzaie@iau-tnb.ac.ir

تلفن دفتر : 77009800-021   داخلی: 5800

 

«معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی»

دکتر سمانه یزدانی

تخصص :  مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

تلفن دفتر: 77009800-021   داخلی : 5802

پست الکترونیکی :

s_yazdani@iau-tnb.ac.ir

«معاون پژوهش و فناوری»

دکتر مهدی امینیان

تخصص : مهندسی کامپیوتر

گرایش معماری و شبکه های کامپیوتری

تلفن دفتر: 77009800-021   داخلی : 5803

پست الکترونیکی:

 m.aminyan@iau-tnb.ac.ir