رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر صلای نادری

تخصص: مهندسی برق - قدرت

شماره تماس: 02177319354

پست الکترونیکی: salaynaderi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی http://faculty.iau-tnb.ac.ir/salaynaderi/fa

معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

دکتر سیف الله غلامپور

تخصص: مهندسی پزشکی- بیومکانیک

شماره تماس: 02177009801-47

پست الکترونیکی : s.gholampour@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی:                                                       

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر سمانه یزدانی

تخصص: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

شماره تماس: 02177009801-47

پست الکترونیکی: s_yazdani@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://faculty.iau-tnb.ac.ir/s-yazdani/fa