اخبار

اطلاعیه

بازدید از گلابگیری کاشان و شهر زیرزمینی نوش آباد )ویژه خواهران(

ادامه مطلب
باسلام به اطلاع می رساند مهلت درخواست وارائه مدارک تخفیف شهریه به اداره امور دانشجویی دانشکده حد اکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ می باشد.

تخفیف شهریه

مهلت درخواست تخفیف شهریه

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

برنامه هفتگی حضور مشاوران مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشکده برق و کامپیوتر

ادامه مطلب