اخبار

**********اطلاعیه مهم **********

تمدید ثبت نام ورودی های جدید

پذیرفته شدگان کلیه مقاطع ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) که در تاریخ مقرر موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از تاریخ ۹۸/۰۶/۳۰ لغایت ۹۸/۰۷/۱۰ با مراجعه به دانشکده برق و کامپیوتر نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب