آرشیو اخبار

نظرسنجی اساتید

نام اساتید مورد نظر به همراه عددی از 0 تا 10 به عنوان نمره به سامانه پیامکی 30009900095667 ارسال کنید.

ادامه مطلب

استاد عشق

چهارمین همایش استاد عشق چهارشنبه 17 اردیبهشت ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.

ادامه مطلب