دفتر تلفن

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 34 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
1امور فرهنگی (ریاست)برق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983
2امور مالیبرق و کامپیوتر88655841
3سایت کامپیوتربرق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983
4فارغ التحصیلانبرق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983
5مدیر آموزش و کارشناسانبرق و کامپیوتر88784459
6خدمات کامپیوتریبرق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983
7دفتر فرهنگبرق و کامپیوتر88655842
8امور پشتیبانیبرق و کامپیوتر88887919
9برنامه ریزیبرق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983
10کتابخانهبرق و کامپیوتر88777312-14 88655843-45 88770741 88887983